Kontejneri i potrošni materijal


KONTEJNERI ZA STERILIZACIJU

KONTEJNERI ZA STERILIZACIJU

Pakovanje instrumenata u kontejnere je najefikasniji metod pakovanja za sterilizaciju, jer se ne suočavate sa cepanjem materijala. U pogledu praćenja perioda i rezultata sterilizacije, efikasnost se maksimalizuje uz dodatke kao što su automatsko zaključavanje, prozorčić sa indikatorom i sigurnosna brava. Kontejneri ne stvaraju nikakav dodatni medicinski otpad i pravi su izbor za ekološki osvešćenu sterilizaciju.

POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU

POTROŠNI MATERIJAL ZA STERILIZACIJU

PTM nudi originalan potrošni materijal i kitove za redovno održavanje za sve uređaje iz svoje ponude.